Select Page

Aanbod

Workshops

Emplayment Experience

 

Lezingen

De spil voor verandering

Gesprekken

Speldialogen

Trainingen

Leiderschap met Ki

Workshops

Emplayment Experience >
samen bouwen aan een speelse mindset

 

Uit het niets bouwen teams met een bonte verzameling materialen ludieke machines en originele constructies. Emplayment Experience is een avontuur. Van paperclip tot fietswiel, muizenval, postelastiek of bamboestok: alles wordt speelgoed voor vindingrijke oplossingen. Deze workshop daagt teams uit originele mogelijkheden te onderzoeken, veelvuldig te experimenteren en volop leerzame fouten te maken. Al spelend wordt een beroep gedaan op creatieve samenwerking, improvisatietalent en zelforganiserend vermogen.

Na het praktisch gedeelte reflecteren teams op het proces van co-creatie, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor zowel het proces als het eindresultaat. Tijdens de evaluatie komen individuele verschillen ter sprake en de waarde ervan voor samenwerking. Teams delen hun ervaringen met flexibel leiderschap en staan stil bij de betekenis van een speelse mindset voor samenwerking en organisatie.

Ook in een meerdaags arrangement, bijvoorbeeld een combinatie van workshops en regionale activiteiten.

Interactieve lezingen

Spel, de spil voor verandering > Speelruimte voor baanbrekende ideeën

 

In een snel veranderende wereld is spel onmisbaar voor het vinden van de beste weg vooruit. Spelen doen we niet alleen omdat het leuk is. Het raakt de kern van ons bestaan en is daarom een onmisbare activiteit. Spel verandert de dagelijkse gang van zaken: het helpt ons met een speelse blik afstand te nemen van hoe we bijvoorbeeld leven, werken, onszelf organiseren of de wereld om ons heen ervaren. Door te spelen stellen we op een veilige manier al onze aannames, vooroordelen en conventies op de proef met een grote kans op verrassende nieuwe inzichten.

Emplayment lezingen belichten op interactieve wijze het nut van spel en de voordelen ervan voor onder andere economie, organisaties, welzijn, samenwerking, creativiteit, innovatie, educatie en leiderschap. Wat de spelende mens voor transitieprocessen kan betekenen en wat spel ons daarbij oplevert, ervaren deelnemers door eenvoudige oefeningen die de natuurlijke speelsheid aanwakkeren. Daarbij wordt ook de rol van het brein verkend: hoe komt het bijvoorbeeld dat onze hersenen floreren als we spelen en hoe kunnen we daar gebruik van maken? De inhoud van lezingen is afhankelijk van de opdrachtgever en de doelgroep.

Gesprekken

Speldialogen > gesprekken die verbinden

 

Het delen van persoonlijke spelbeleving verbindt en geeft de spelende mens weer glans. In ieder van ons schuilt een spelende mens die gevoed door interesse, passie en gedrevenheid graag zijn grenzen verlegt. Waar we enthousiast van worden als we spelen is persoonlijk en voor iedereen verschillend. Dat maakt spel tot boeiende gesprekstof. Door onze spelbeleving te delen komt de spelende mens in ons tot leven en ontdekken we vaak op verrassende wijze wat anderen tot spelen beweegt. Speldialogen helpen collega’s beter te leren kennen, elkaar te inspireren met bijzondere verhalen, onderling meer openheid te creëren of de saamhorigheid in teams te vergroten.

Speldialogen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om in organisaties gesprekken op gang te brengen over de betekenis van spel voor werk. Wat is bijvoorbeeld de waarde van een speelse mindset voor het uitoefenen van je eigen functie? Hebben teams baat bij speelser werken en hoe doe je dat? Zo ontstaan gesprekken die verbinden, krijgen opdrachtgevers een kleurrijk beeld van de spelende mens in hun organisatie en kunnen medewerkers op een speelse manier betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen. Speldialogen vormen ook een waardevolle voorbereiding op een Emplayment Experience. Speldialogen zijn geïnspireerd op de werkwijze van Appreciatie Inquiry.

Trainingen

Leiderschap met Ki > Soepel meebewegen met behoud van regie

 

Iedereen die Ki principes toepast versterkt zijn natuurlijke leiderschaps-kwaliteiten. Vertrouwen, goede contacten en positieve interacties zijn cruciaal voor succesvolle samenwerking. Het bevordert onderlinge relaties en creëert speelruimte voor wisselend leiderschap. Samenwerken wordt dan een energiek proces met krachtige ervaringen die elkaar versterken. Als dat niet zo is liggen spanning, weerstanden of conflicten op de loer. Leiderschap met Ki kan dit voorkomen. Of, als het toch zover gekomen is, ombuigen naar een gezondere werksfeer.

Deze training biedt deelnemers praktische oefeningen om met iedereen in de organisatie, op elk moment en in elke situatie waardevolle verbindingen aan te gaan. Door gebruik te maken van energieke Ki principes leren deelnemers conflictsituaties te voorkomen of, als het onvermijdelijk is, er anders mee om te gaan. De volgende kwaliteiten van leiderschap met Ki worden fysiek en mentaal geoefend: eenvoudige ki principes – ontspannen alertheid – persoonlijke energiebalans door houding, adem en mindset – weerstand veranderen in verbinding – conflictloos richting geven aan interacties. Deze training integreert principes van Ki-Aikido, Mindfulness en Chi Kung.